Op deze pagina kunt u enkele tuinprojecten vinden die ik de afgelopen jaren heb uitgevoerd.

  1. Veranderen van een voornamelijk bestrate vierkante tuin naar een concept met veel groen en veel ronde organische vormen. Qua beplanting een mix tussen siergrassen en bloeiende planten en heesters.

    Oude situatie:
Nieuwe tuin:

2. Veranderen van een tuin naar een concept waarbij er meer structuur en eenheid in de tuin komt. Vanwege de aanwezige ronde vormen in de omgeving is gekozen voor ronde perken met daar tussendoor paadjes van houtsnippers. Bij de beplanting is gekozen voor planten die goed tegen droogte en weersomstandigheden kunnen. Daarnaast is gekeken naar de bestaande elementen in de tuin zoals aanwezige bomen en struiken, waarbij de nieuwe beplanting aan moest sluiten.