Projecten

  1. Veranderen tuin in Achlum naar een concept waar minder onderhoud in zit maar waar toch veel groen en variatie te vinden is. Vanwege de aanwezige ronde vormen in de omgeving is gekozen voor ronde planten perken met daar tussendoor paadjes van houtsnippers. Bij de beplanting is gekozen voor planten die goed tegen droogte en weersomstandigheden kunnen. Daarnaast is gekeken naar de bestaande elementen in de tuin zoals aanwezige bomen en struiken, waarbij de nieuwe beplanting aan moest sluiten. Om een indruk te krijgen van de oude situatie, kunt u hier enkele foto’s vinden van de oude situatie.

2. Maken van bloemperken in een tuin in Leeuwarden. De voortuin bestond uit een oprijlaan met daarnaast een tuin volledig gevuld met grind. Om hier wat meer een tuin van te maken is gekozen om aan de zijkanten een strook aan te leggen waarin een aantal planten zorgen voor een vrolijker en groene aanblik.

3. Smalle strook langs een pand in Arum. Dit was eerst compleet bestraat en hierdoor een uitwijk ruimte voor de openbare weg en regelmatig gebruikt als parkeerplaats. Door het zo in te richten met groene perken en afwisselendere bestrating krijgt het meer de uitstraling van een tuin. Hierdoor komt de ruimte niet meer over als onderdeel van de openbare weg over. Daarnaast past de nieuwe bestrating beter bij de uitstraling en kleur van het pand.