Projecten

Op deze pagina kunt u enkele tuinprojecten vinden die ik de afgelopen jaren heb uitgevoerd.

  1. Veranderen tuin in Achlum naar een concept waar minder onderhoud in zit maar waar toch veel groen en variatie te vinden is. Vanwege de aanwezige ronde vormen in de omgeving is gekozen voor ronde perken met daar tussendoor paadjes van houtsnippers. Bij de beplanting is gekozen voor planten die goed tegen droogte en weersomstandigheden kunnen. Daarnaast is gekeken naar de bestaande elementen in de tuin zoals aanwezige bomen en struiken, waarbij de nieuwe beplanting aan moest sluiten. Om een indruk te krijgen van de oude situatie, kunt u hier enkele foto’s vinden van de oude situatie.

2. Complete verandering van een tuin in Leeuwarden. In de onderstaande video is te zien hoe de tuin er uit zag.

Onder andere zijn in de voortuin een aantal bloemenperken aangelegd. Vooral in de achtertuin is veel veranderd. Zo is de schutting opgeknapt, is er nieuwe bestrating en nieuw gras aangelegd. Daarnaast had deze tuin erg veel last van wateroverlast. Om dit op te lossen is de tuin op gedeeltes opgehoogd en is in de bestrating een lijngoot geplaatst op de hemelwaterafvoer. Onderstaande foto’s zijn gemaakt tijdens de werkzaamheden. Binnenkort komen hier foto’s van het eindresultaat te staan. 

 3. Smalle strook langs een pand in Arum. Dit was eerst compleet bestraat en hierdoor een uitwijk ruimte voor de openbare weg en regelmatig gebruikt als parkeerplaats. Door het zo in te richten met groene perken en afwisselendere bestrating krijgt het meer de uitstraling van een tuin. Hierdoor komt de ruimte niet meer over als onderdeel van de openbare weg. Daarnaast past de nieuwe bestrating beter bij de uitstraling en kleur van het pand. Dit tuinontwerp heeft de 3e prijs behaald in de verkiezing mooiste geveltuin 2019.